Dorpshuis “De Korenaar”: Van Halle voor Halle!             Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe                                                                                                   Kramp Halle               Insinger Stichting                       Protestantse Gemeente Halle                               en nog vele anderen!!! Groene Kruis